För dig som vill komma igång och återvinna din hälsa genom att jogga, lunka eller bara gå (med eller utan stavar). Bansträckningen är en slinga runt Porsön på 4,3 km. Start på Universitetvägen och fin tur runt Porsön och avslutar med att springa genom nya Regnbågsallén på LTU och tillbaka mot StiL. 

MOTIONSKLASSER

Motionsklass för män och kvinnor. Tidtagning med chip. Din tid registreras när du passerar start- och målportalen, sk nettotid.

STARTTID

10.30

Bankarta kommer snart