Max-loppet (1,3 km)

Max-loppet är för alla barn med spring i benen! Du springer en 1,3km slinga runt LTU. En snygg t-shirt delas ut när du hämtar ut nummerlappen.

Efter att du har sprungit i mål får du Stadsmarans guldmedalj och en fin målgåva. Du får även frukt och dryck efter loppet.

REKOMMENDERAD ÅLDER
Lågstadiet

INGEN TIDTAGNING

STARTTID
10:05